اس اس دی های هایک ویژن با گارانتی حامی

HIKVISION SSD