اراک

فروشگاه شهرفناوری( ترنج کامپیوتر)

خیابان شهید چمران، تقاطع ۲۲ بهمن

۰۸۶-۳۲۲۴۳۴۳۲

اراک

مرکز خدمات موبایل بل

خیابان شهید رجایی ( ملک )، ابتدای خیابان ۱۷ شهریور ، پلاک ۴۵۶۸

۰۸۶-۳۲۲۴۰۰۶۷

ساوه

موبایل حافظ

خیابان امام خمینی، پاساژ رضا، طبقه همکف، پلاک ۶۰

۰۸۶-۴۲۲۲۲۵۲۲