نمایندگی های استان خوزستان گارانتی حامی

اهواز

پرتو گستر خوزستان

خیابان طالقانی، نبش موسوی(حافظ) ، بین طالقانی و غفاری، موبایل فروزنده (پرتوگستر خوزستان)

۰۶۱-۳۲۲۲۶۵۴۴

بهبهان

شرکت شایان سیستم بهبهان

بلوار آیت الله وحید بهبهانی، جنب فروشگاه مواساتیان

۰۶۱-۵۲۸۳۱۶۷۵

دزفول

فروشگاه ریز پردازنده

خیابان جهاد ، نبش بلوار ۴۵ متری مقاومت

۰۶۱-۴۲۲۵۴۷۴۷

اهواز

پارتا سرویس همراه

خیابان قنادان زاده (مولوی) بین خیابان طالقانی وغفاری، ساختمان سرزمین رایانه، طبقه همکف پلاک ۱۹۲

۰۶۱-۹۱۰۰۳۱۲۲

دزفول

مرکز کامپیوتر بتی

خیابان شریعتی ، کوچه میر زکیان، شماره ۱۸۵

۰۶۱-۴۲۲۲۵۶۵۶