اردبیل

فروشگاه اکتیو

چهار راه امام ، پاساژ صفویه ، طبقه همکف ، واحد ۲۶۴ و طبقه اول

۰۴۵-۳۳۲۵۲۴۹۰

اردبیل

بهمن موبایل

میدان امام ، پاساژ صدف طبقه اول ، پلاک ۶۸

۰۴۵-۳۳۲۴۱۷۱۰

اردبیل

تک گستر رایانه پایتخت

میدان امام، جنب مسجد سرچشمه ، پلاک ۶

۰۴۵-۳۳۲۵۰۲۶۰

اردبیل

کامپیوتر دنیز

اردبیل، شهرستان کوثر، میدان امام، فروشگاه کامپیوتر دنیز

۰۴۵-۳۲۹۲۴۴۳۳

اردبیل

نگین رایانه

خیابان سه راه دانش، جنب کوچه اسماعیل بیگ، پلاک ۲۲۷

۰۴۵-۳۳۲۴۲۰۲۰