ساری

هوراد

خیابان فرهنگ، {شهید محمود علامه۲۱}کوچه فرهنگ ۲۴{ادیب} پاساژ تقوی، طبقه همکف

۰۱۱-۳۳۳۰۲۸۴۳-۴

ساری

فروشگاه ایسوس مازندران

ساری ، خیابان فرهنگ ، کوی توکل پاساژ پوژن واحد ۱۱۳

۰۱۱-۳۳۳۰۴۵۸۷

ساری

مرکز خدمات سارتل ۲

خیابان ۱۵ خرداد، خیابان شهابی، خیابان المهدی، مرکز خدمات سارتل ۲ 

۰۱۱-۳۳۲۰۱۱۱۱

بابل

مرکز خدمات پارس ارقام

خیابان مدرس، بعد از اداره کل مخابرات ، اصفهانی ۳۴ ( نوعلم )

۰۱۱-۳۲۳۲۲۲۲۶

آمل

مرکز خدمات موبایل تهران نیا

خیابان ۱۷ شهریور ، روبروی اداره برق، پاساژعلاالدین

۰۱۱-۴۴۲۵۹۰۰۰

تنکابن

آیندگان شمال

خیابان طاهر تنکابنی، پاساژ طالقانی

۰۱۱-۵۴۲۱۱۱۳۸