ساری

هوراد

خیابان فرهنگ، {شهید محمود علامه21}کوچه فرهنگ 24{ادیب} پاساژ تقوی، طبقه همکف

011-33302843-4

ساری

فروشگاه ایسوس مازندران

ساری ، خیابان فرهنگ ، کوی توکل پاساژ پوژن واحد 113

011-33304587

ساری

مرکز خدمات سارتل 2

خیابان 15 خرداد، خیابان شهابی، خیابان المهدی، مرکز خدمات سارتل 2 

011-33201111

بابل

مرکز خدمات پارس ارقام

خیابان مدرس، بعد از اداره کل مخابرات ، اصفهانی 34 ( نوعلم )

011-32322226

آمل

مرکز خدمات موبایل تهران نیا

خیابان 17 شهریور ، روبروی اداره برق، پاساژعلاالدین

011-44259000

تنکابن

آیندگان شمال

خیابان طاهر تنکابنی، پاساژ طالقانی

011-54211138