یزد

فروشگاه پارس گستر

خیابان آذر یزدی، بعد از کوچه 23

035-37287000

یزد

مرکز خدمات موبایل علوی

خیابان کاشانی ، ساختمان شهاب ، واحد 307، طبقه دوم

035-36285110

یزد

فروشگاه همارایانه

بلوار بسیج، روبروی شهرداری منطقه 2، فروشگاه همارایانه

035-36225005