یزد

فروشگاه پارس گستر

خیابان آذر یزدی، بعد از کوچه ۲۳

۰۳۵-۳۷۲۸۷۰۰۰

یزد

مرکز خدمات موبایل علوی

خیابان کاشانی ، ساختمان شهاب ، واحد ۳۰۷، طبقه دوم

۰۳۵-۳۶۲۸۵۱۱۰

یزد

فروشگاه همارایانه

بلوار بسیج، روبروی شهرداری منطقه ۲، فروشگاه همارایانه

۰۳۵-۳۶۲۲۵۰۰۵