استخدام نیروی پذیرش

شاخص های کلیدی:

  • یک سال سابقه کار
  • کار با کامپیوتر
  • آشنایی با نرم افزار اکسل
  • داشتن روحیه کار تیمی
  • متعهد به کار

شرایط:

  • سن بین ۲۰ تا ۳۵ سال
  • جنسیت: خانم

ساعت کاری:

  • شنبه تا چهارشنبه: ۹ تا ۱۷:۳۰
  • پنجشنبه: ۹ تا ۱۳

لطفا رزومه خود را برای ایمیل زیر ارسال فرمایید:

md_office@hamicare.com